Doel

 

Ons doel is passende zorg te bieden aan licht verstandelijk beperkte (jong)volwassenen (18+) met een WLZ indicatie die, naast ons gezin, in een veilige en gestructureerde woonomgeving zichzelf kunnen zijn en met onze ondersteuning kunnen werken aan de ontwikkeling van hun zelfstandigheid. Hierbij willen we graag met de bewoners samenwerken en naast hen staan. Bij ons verblijven de bewoners niet in een instelling, maar wonen ze thuis.

 

In veel gevallen is de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze doelgroep beperkt. Vaak gaat dit gepaard met de aanwezigheid van weinig zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld en faalangst. Aangezien de handicap vaak niet direct zichtbaar is, kunnen in het dagelijks leven extra problemen ontstaan doordat ze over- of onderschat worden

 

 

Visie

 

Tijdens Marco’s werkzaamheden als pedagogisch hulpverlener in de (besloten) jeugdzorg, was er geen sprake van een cliëntgerichte benadering, maar werd er veelal gewerkt volgens vaste protocollen en één behandeltechniek. Onze visie binnen zorg is gericht op een individuele benadering waarbij de kwaliteiten van de bewoner naar boven worden gehaald. Wij zijn van mening dat het creëren van succeservaringen bijdraagt aan een positieve persoonlijke ontwikkeling. In plaats van het moeten 'overleven' met te hoog gestelde doelen, staan wij letterlijk naast de bewoner en benaderen wij hem/haar op het eigen niveau en zetten wij ze in hun kracht. 

Wonen en ontwikkelen in een veilige omgeving staat bij ons bovenaan. Daarom vinden wij een juiste matching met ons gezin en de reeds aanwezige bewoners een onmisbaar onderdeel voorafgaand aan de definitieve plaatsing. Hierbij kijken wij naast het gedrag en de gestelde diagnoses ook naar intrinsieke motivatie van de toekomstige bewoner. Om de veiligheid en werkbaarheid van ons gezin te waarborgen stellen we een aantal voorwaarden.

 

Matching

 

Wij stellen als contra-indicatie:

-  Cliënten die dader zijn van seksueel misbruik;

-  Cliënten met een actief middelengebruik;

-  Alcohol- / (soft)drugsverslaving;

-  Fysiek- en/of verbaal agressief gedrag, die begeleiding en overig sociaal functioneren in de weg staat;

-  Cliënten met een psychische stoornis en/of ernstige depressies, waardoor het wonen in een familiehuis niet gewenst en/of mogelijk is;

-  Cliënten met somatische klachten die beperkend zijn voor het wonen in een familiehuis;

-  Noodzakelijk zijn van het inzetten van vrijheidsbeperkende maatregelen.