Het Familiehuis

 

Binnen ons familiehuis voorzien wij in een passende huisvesting en 24-uurs begeleiding. voor tenminste 7 (jong)volwassenen (18+) met een (licht) verstandelijke beperking, die vastlopen op één of meerdere leefgebieden. In de praktijk betekent dit dat de bewoners ons zowel overdag als 's nachts om ondersteuning kunnen en mogen vragen.

 

Direct aansluitend aan onze woning, zijn meerdere studio’s gerealiseerd. Deze zijn elk voor zien van een eigen ingang, keuken en badkamer. Op deze wijze kunnen de bewoners, steeds in onze nabijheid, werken aan de ontwikkeling van hun zelfstandigheid.

Echter, net als in een normaal gezin, hanteren wij binnen ons familiehuis ook huisregels die moeten bijdragen aan structuur en rust voor de bewoners en ons gezin. Dit zorgt tevens voor een rustige aanwezigheid van de huisvesting in de wijk. Denk hierbij ook aan het opstellen van individueel vastgestelde dagprogramma’s, waarbij een zinvolle dagbesteding verplicht is. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de bewoner. Daarnaast worden er ook duidelijke afspraken gemaakt over hoe de samenwerking er gaat uitzien. Het moet vanaf het begin namelijk helder zijn wat beide partijen van elkaar kunnen verwachten.

Er worden niet alleen afspraken gemaakt over terugkerende (huishoudelijke) taken binnen en rondom de woning, maar ook over hoe er samen gewerkt gaat worden aan individuele doelen.

 

Het familiehuis is dichtbij een woonwijk en het centrum gevestigd. Hierdoor krijgt iedereen de gelegenheid om op een zo normaal mogelijke wijze aan het maatschappelijk leven in de omgeving deel te nemen. Naast een rustige woonomgeving, vinden wij de aanwezigheid van winkels en een goede bereikbaarheid van het openbare vervoer een vereiste.

 

Hieronder een aantal foto's van hoe de studio's er in het familiehuis uit zien: